Formsprutade prototyper

Premoulds organisation, utrustning och kontaktnät är speciellt uppbyggt för framtagning av prototyper och förserier. Därför kan vi arbeta snabbt och flexibelt jämfört med “vanliga” produktionsföretag. Genom att vi finns med all produktion och kompetens i Sverige är vi dessutom alltid nära och finns tillgängliga för att diskutera olika lösningar och tekniska frågor. Som kund är du naturligtvis välkommen att besöka oss på plats i vår anläggning i Huskvarna.

Närhet betyder också kort tid mellan färdig konstruktionslösning och detalj för utvärdering. Genom  ett nära samarbete med våra kunder kan vi effektivisera hela arbetsprocessen. Det handlar bland annat om att korta ledtider genom att exempelvis planera in varje jobb samtidigt som verktygsunderlagen tas fram.

Vår prototyptillverkning omfattar främst:

Prototypframtagning – handlar främst om att ta fram detaljer i rätt plastkvalitet med syfte att utvärdera och utveckla funktion och konstruktion.

Förserier – vi kan också bistå kunder i situationer där färdiga produktionsverktyg ännu inte finns på plats men där man behöver ta fram en förserie. Det innebär en låg investering för att komma igång innan produktionsverktyg finns på plats eller för produkter med en osäker marknad där man inte vill binda kapital.