Lågvolymproduktion

Några av fördelarna med att välja Premould för din lågvolymproduktion:

  • Lägre investeringskostnad i verktyg
  • Säker och snabb produktion genom hög automation
  • All produktion på ett och samma ställe i Huskvarna
  • Lägre totalkostnad

Vår lågvolymproduktion fungerar utmärkt som ett alternativ där mindre volymer efterfrågas eller som ett steg mellan prototyp och serieproduktion. Beroende på teknisk lösning och materialval klarar våra verktyg att producera upp till 100 000 enheter.